จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท24/02/2021
ผู้เข้าชม328491
แสดงหน้า535146
เมนู
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เข้าชม 147 ครั้ง)
1. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
     - 
มาตรฐานทั่วไป ปี62 (บรรจุ โอนย้าย คัดเลือก เลื่อนระดับ)
     - หลักเกณฑ์คัดเลือกตำแหน่งบริหาร ฉ.3 ปี2561
​5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
     - 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ ฉบับ 5 พ.ศ.2557
     - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ พ.ศ.2558
     - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราช พ.ศ.2558
     - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
March 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน