จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท25/08/2021
ผู้เข้าชม383053
แสดงหน้า600856
เมนู
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (เข้าชม 482 ครั้ง)
อบต.เกาะเปริด ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อความบรรยาย 'การประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน แต่จะมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น'
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน