จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท7/10/2021
ผู้เข้าชม390192
แสดงหน้า608738
เมนู
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เข้าชม 541 ครั้ง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 1. ผ.01-บัญชีสรุป
 2. ผ.02-รายละเอียดโครงการ-เกินศักยภาพ
 3. ผ.03-บัญชีครุภัณฑ์
 4. ส่วนที่-1-ทั่วไป1-12
 5. ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์อปท.13-25
 6. ส่วนที่-2-หน้า-26-ขวาง
 7. ส่วนที่-2-หน้า-27-35
 8. ส่วนที่-3-นำแผนไปปฏิบัติ
 9. ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล
 10. ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล หน้า-80

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
 1. ปกหน้า 
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. ผ01รายละเอียดโครงการพัฒนา
 5. ผ02บัญชีประสานโครงการพัฒนา
 6. ผ03บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 7. แผนที่ยุทธศาสตร์
 8. ส่วนที่ 1-4
 9. ส่วนที่ 4
​รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
October 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน