จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท1/07/2020
ผู้เข้าชม278648
แสดงหน้า476779
เมนู
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เข้าชม 180 ครั้ง)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
  1. ปกหน้า 
  2. คำนำ
  3. สารบัญ
  4. ผ01รายละเอียดโครงการพัฒนา
  5. ผ02บัญชีประสานโครงการพัฒนา
  6. ผ03บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  7. แผนที่ยุทธศาสตร์
  8. ส่วนที่ 1-4
  9. ส่วนที่ 4
​รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน