จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท5/05/2021
ผู้เข้าชม348561
แสดงหน้า560864
เมนู
(เข้าชม 438 ครั้ง)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด


นายเฉลิมพล เปิดคีรี
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                       
นางสาวพรหมพร การบุญ                     นางสาวศิยาภัสร์ ธาราสุข
ครู ชำนาญการ                                            ผู้ดูแลเด็ก       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่วย


นางสาวกัญญาณี แก้วมณีโชติ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกาะเปริด

 
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
May 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน