จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท7/10/2021
ผู้เข้าชม390161
แสดงหน้า608707
เมนู
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ราคากลางงานก่อสร้างและที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เข้าชม 473 ครั้ง)
ปีงบประมาณ 2564​
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนรีต หมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 4 สายบ้านเกาะเปริด - เขาตาหน่วย ตำบลเกาะเปริด รวม 4 ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 14,410 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองหก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร (ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท.1-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง โครงการโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน เกาะเปริดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ 2563
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปริด จำนวน 2 จุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาตาหน่วย (ซอยหลังศาลเจ้าพ่อเขาตาหน่วย) ตำบลเกาะเปริด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ใฝองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปริด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,464 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองหก ตำบลเกาะเปริด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563  ดาวน์โหลด
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
October 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน