จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท27/10/2020
ผู้เข้าชม306544
แสดงหน้า509414
เมนู
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ราคากลางงานก่อสร้างและที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เข้าชม 215 ครั้ง)
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562    ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองหก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อบต.เกาะเปริด ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ อบต.เกาะเปริด ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง(1 สิงหาคม 2559)ก่อสร้างราวเหล็กกันรถ(การ์ดเรล) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปริด ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง (30 มิ.ย.2559) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปริด ดาวน์โหลด
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
December 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน