จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท25/08/2021
ผู้เข้าชม383032
แสดงหน้า600835
เมนู
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส (เข้าชม 438 ครั้ง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1/2561
 2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2/2561
 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3/2561
 4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4/2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1/2562
 2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2/2562
 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3/2562
 4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4/2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1/2563
 2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2/2563
 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3/2563
 4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4/2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1/2564
 2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2/2564
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน