จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท1/07/2020
ผู้เข้าชม278601
แสดงหน้า476732
เมนู
งานสภา อบต.เกาะเปริด (เข้าชม 259 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภา อบต.เกาะเปริด 
 
ประจำปี พ.ศ.2560
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่  19  เมษายน  2560  
 3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่  11  สิงหาคม  2560   
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่  23  สิงหาคม  2560  
 5. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่  30  ตุลาคม  2560 
ประจำปี พ.ศ.2561
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 61
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 61
 3. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 61
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 61
 5. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 61
 6. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 61
 7. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 61
 
 1.   
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน