จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท7/10/2021
ผู้เข้าชม390135
แสดงหน้า608681
เมนู
งานสภา อบต.เกาะเปริด (เข้าชม 542 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภา อบต.เกาะเปริด 
 
ประจำปี พ.ศ.2560
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (10  กุมภาพันธ์  2560)
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (19  เมษายน  2560) 
 3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (11  สิงหาคม  2560)  
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (23  สิงหาคม  2560)  
 5. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (30  ตุลาคม  2560) 
ประจำปี พ.ศ.2561
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (16 มกราคม 2561)
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (20 เมษายน 2561) 
 3. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (29 มิถุนายน 2561)
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 สิงหาคม 2561)
 5. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2561)
 6. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (24 ตุลาคม 2561)
 7. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (3 ธันวาคม 2561)
 
ประจำปี พ.ศ.2562
 1.  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (21 เมษายน 2562)
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (17 เมษายน 2562)
 3. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (30 พฤษภาคม 2562)
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 สิงหาคม 2562)
 5. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2562)
 6. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (28 พฤศจิกายน 2562)
ประจำปี พ.ศ.2563
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (16 มกราคม 2563) 
 2. สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 (3 มีนาคม 2563)
 3. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (9 มิถุนายน 2563) 
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (13 สิงหาคม 2563)
 5. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (26 สิงหาคม 2563)
 6. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ( 17 พฤศจิกายน 2563)
ประจำปี พ.ศ.2564
 1. รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้ง 1 (11 มกราคม 64)
 2. รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 2 ครั้ง 1 (8 เมษายน 64)
 3. รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 2 ครั้ง 2 (9 เมษายน 64)  
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
October 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน