จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท28/02/2020
ผู้เข้าชม164064
แสดงหน้า236363
เมนู
สำนักปลัดฯ (เข้าชม 733 ครั้ง)

สำนักงานปลัด อบต.เกาะเปริดพ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ


                                
นางมัณฑนา โพธิ์แก้ว               น.ส.มนสิชา ดวงมาลา            น.ส.บุษราภรณ์  พรตเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ     นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


                         
นางช่อพิกุล วงษ์สุวรรณ           นายอุทัย การบุญ              นายทรงพล ไชยริปู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา  พนักงานขับรถยนต์


                           
         นายสมศักดิ์ ใจสุทธิ              นายสมทรง ใจสุทธิ               นายนิรุจน์ ถนอมศักดิ์      
พนักงานประจำรถขยะ             พนักงานประจำรถขยะ           
พนักงานประจำรถขยะ 

        
นายธีรวัฒน์ ท่าหิน             นางสิริวิภา บังเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป                นักการภารโรง 
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
เฟสบุ๊ค