จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท9/09/2020
ผู้เข้าชม293250
แสดงหน้า494871
เมนู
สำนักปลัดฯ (เข้าชม 913 ครั้ง)

สำนักงานปลัด อบต.เกาะเปริดพ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ


                                
นางมัณฑนา โพธิ์แก้ว               น.ส.มนสิชา ดวงมาลา            น.ส.บุษราภรณ์  พรตเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ     นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


                         
นางช่อพิกุล วงษ์สุวรรณ           นายอุทัย การบุญ              นายเยาววิทย์ ถนอมศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา  พนักงานขับรถยนต์


                           
         นายสมศักดิ์ ใจสุทธิ              นายสมทรง ใจสุทธิ               นายนิรุจน์ ถนอมศักดิ์      
พนักงานประจำรถขยะ             พนักงานประจำรถขยะ           
พนักงานประจำรถขยะ 

        
นายธีรวัฒน์ ท่าหิน             นางสิริวิภา บังเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป                นักการภารโรง 
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน