จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท25/08/2021
ผู้เข้าชม383056
แสดงหน้า600859
เมนู
ข้อมูลประชากร (เข้าชม 1578 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
เขต/อำเภอ แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
34 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกาะเปริด
เขต/อำเภอ แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
พื้นที่ 22.71 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด 3,220 คน
ชาย 1,596 คน
หญิง 1,624 คน

 
หมู่ที่ ชื่อ จำนวนประชากร
(ชาย)
จำนวนประชากร
(หญิง)
จำนวนครัวเรือน
1 บ้านเกาะเปริด 180 180 108
2 บ้านเกาะเปริด 189 185 145
3 บ้านเกาะเปริด 159 141 87
4 บ้านเขาตาหน่วย 253 250 233
5 บ้านเขาตาหน่วย 368 420 396
6 บ้านปากคลอง 319 338 221
7 บ้านคลองหก 128 110 87
รวม 1,596 1,624 1,277
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน