นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท26/11/2018
ผู้เข้าชม107668
แสดงหน้า163056
เมนู
โพล
จดหมายข่าว
เฟสบุ๊ค

แกลอรี่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
 • ภาพกิจกรรมต่างๆ
 • โครงการตลาดประชารัฐ ตามมติที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560  ดาวน์โหลด 
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วย 3 Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ดาวน์โหลด 
 • กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ดาวน์โหลด 
 • โบรชัวร์ ยกระดับสังคมไทย ไม่ซื้อ-ขาย บริการทางเพศ ดาวน์โหลด
 • รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งมลพิษ สำหรับเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 • ประกาศรายชื่อผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ อัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลด   
 • ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด    
 • ประกาศผลสอบราคาจ้าง(22 ก.ย.59) ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ดาวน์โหลด   
 • ประกาศผลสอบราคาจ้าง(21 ก.ย.59)ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปริด (ตามแบบกรมทางหลวงชนบท) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด  
 • ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าฯ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด  
หนังสือและประกาศต่างๆ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ดาวน์โหลด
 • แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ดาวน์โหลด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ปี 2559 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ราคากลางงานก่อสร้างและที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อบต.เกาะเปริด ดาวน์โหลด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ อบต.เกาะเปริด ดาวน์โหลด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลด
 • ประกาศราคากลาง(1 สิงหาคม 2559)ก่อสร้างราวเหล็กกันรถ(การ์ดเรล) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปริด ดาวน์โหลด
 • ประกาศราคากลาง (30 มิ.ย.2559) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปริด ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 • ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
เปิดสอบงานราชการ
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน